Kuidas saavutada keskkonnasõbralikud puhastusteenused

Keskkonnasõbralikud puhastusteenused koosnevad mitmetest nüanssidest, alustame puhastusvahenditest.
Loodussõbralike puhastusvahendite valimine võib tavakasutajale tunduda üle jõu käiv – valikuvõimalusi ja koostisosi on lõputult. Siiski on koristusfirmadelt võtta mõned nõksud, mis aitavad selles segaduses hakkama saada.

Mõned tootjad pööravad erilist tähelepanu koostisosadele ja kasutavad ainult taimseid koostisosi. Nii saavad puhastusvahendid olla  biolagunevad ja mittetoksilised. Need on keskkonnale ohutud, mis teevad neist suurepärase valiku kõikjal, kus on kokkupuude elusolenditega.

Keskkonnasõbralikud puhastusteenused

Keskkonnasõbralikud puhastusteenused jälgivad tervet teenuse ringi alustades vahendite valikuga ja lõpetades jäätmekäitlusega.

Keskkonnasõbralikud puhastusteenused, mida see tähendab?

Keskkonnasõbralike puhastusvahendite valimine on vaid üks osa jätkusuutlikkusest.

Alustame põhitõdedest. Termin “Keskkonnasõbralikkus” on tegelikult reguleerimata ja sellel puudub töötav juriidiline määratlus.

Üldises mõttes on kõigil ettekujutus keskkonnasõbralikust tootest. Aga sõnumit “See on keskkonnale ohutu” kasutavad mõnikord ettevõtted, kes üritavad oma koostises ohtlikke koostisosi varjata. Vahest viidatakse nendele koostisosadele tõenäoliselt ülimalt üldises terminoloogias, nagu “puhastusaine”, “värvaine” või “säilitusaine”. Ostmisel peaksite otsima tooteid, millel on täielik koostisosade läbipaistvus, et saaksite vähendada kokkupuudet kemikaalidega või vältida teatud aineid, mille suhtes võite olla allergilised.”

Vältida tasuks

Kvaternaarsed ammooniumkatioonid
Ammoniaak
Ftalaadid
Etanoolamiinid
Isotiasolinooni säilitusained
PFAS ühendid

„Keskkonnasõbralik” ei ole ainus ebamäärane silt – sama kehtib ka termini „looduslik” kohta, millel pole samuti juriidilist määratlust ja mis ei ole reguleeritud. Mõistet “taimne” kasutavatel toodetel on aga valemid, mis sisaldavad teatud protsenti biopõhiseid koostisosi. „Taimne“ märgis ei garanteeri aga, et kõik koostisained on taimsed, nii et see on veel üks nüanss, millele tuleb tähelepanu pöörata.

Tervise ja ohutuse esikohale seadmine

Keskkonnasõbralikud puhastusteenused tagavad tervise ja ohutuse. Mõned tooted, nagu WC-poti puhastusvahendid, on valmistatud söövitavate kemikaalidega, mis võivad põletada silmi, nahka ja isegi teie hingamisteid. Vesinikkloriidhapet või naatriumhüpokloriti (valgendit) sisaldavad tooted võivad samuti põhjustada tõsiseid nahakahjustusi.

Keskkonnasõbralikud tooted keskenduvad ka jäätmete vähendamisele. Neil on sageli koostisosi, mis võivad looduslikult laguneda ja need on pakendatud taaskasutatavatesse või biolagunevatesse materjalidesse.

Kas teadsite, et 91 protsenti plastist ei võeta ringlusse ja see jääb prügimäele lihtsalt reostusena?

Lisaks pakendile on oluline vaadata, kus tooted on valmistatud. Lähipiirkonna päritoluga kaupade ringlus tekitab vähem süsinikdioksiidi heiteid, kasutavad vähem energiat ja neil on väiksem süsiniku jalajälg kui kaubad, mis on tarnitud mujalt maailmast.

Ökomärgised ja sertifikaadid

Põhjadmaades loetakse usaldusväärseks Nordic Swan märgisega tooteid. Puhastusteenuste tellimisel tasub jälgida, et koristusfirma kogu tegevus oleks keskkonna sertifikaatidega kaetud.

Nordic Swan

Nordic Swan ökomärgis annab märgise toodetele, mis jälgivad keskkonnasõbralikkust toote eluea jooksul, Nii võetakse toote keskkonnasõbralikkuse hindamisel aluseks kasutatav tooraine, tootmine, toote kasutamine ja jäätmekäitlus.

ELi ökomärgis

ELi ökomärgis on Euroopa Liidu ametlik vabatahtlik keskkonnakaitsemärgis. 1992. aastal loodud ja kõikjal Euroopas ja maailmas tunnustatud ELi ökomärgis sertifitseerib tooteid, millel on garanteeritud, sõltumatult kontrollitud väike keskkonnamõju. ELi ökomärgise saamiseks peavad kaubad ja teenused vastama kõrgetele keskkonnastandarditele kogu oma olelusringi jooksul: alates tooraine kaevandamisest kuni tootmise ja turustamiseni ning toote kõrvaldamiseni kasutuselt. Samuti julgustab märgis ettevõtteid töötama välja uuenduslikke tooteid, mis on vastupidavad, kergesti parandatavad ja taaskasutatavad.

Ecolabel 1024x1024 1

ISO 14001

ISO 14001 sätestab keskkonnajuhtimissüsteemi kriteeriumid ja seda saab sertifitseerida. See kaardistab raamistiku, mida ettevõte või organisatsioon saab tõhusa keskkonnajuhtimissüsteemi loomiseks järgida.
Mõeldud igat tüüpi organisatsioonidele, sõltumata selle tegevusest või sektorist, võib see anda ettevõtte juhtkonnale ja töötajatele ning välistele sidusrühmadele kindlustunde, et keskkonnamõju mõõdetakse ja parandatakse.

ISO sertifikaadid

Green Globe’i ärisertifikaat

Tänapäeval vajavad kõigi tööstusharude ettevõtted sertifikaati, et anda sõltumatu tagatis, et nende ettevõtted toimivad jätkusuutlikult. Green Globe’i rahvusvahelise jätkusuutlikkuse standardi on kasutusele võtnud kõik reisimist ja turismi toetavad ettevõtted, sealhulgas kongressipaigad, koosolekute planeerijad, aga ka fondivalitsejad ja suhtekorraldusfirmad.

green globe logo

Kas sinus on motivatsiooni võtta kasutusele keskkonnasõbralikud puhstusteenused?

Kunagi varem pole motivatsioon luua jätkusuutlikku tulevikku olnud nii kõrgel kui praegu. Meil kõigil on võimalus olla osa lahendusest. Paljud ettevõtted töötavad targemalt ja keskkonnasõbralikumalt. Väiksema energiakulu, veekulu ja muude ressursside kasutamine pole mitte ainult keskkonnale kasulik – see on kasulik ka majanduslikult. Tulevased turuliidrid on need, kes on uute ja keskkonnasõbralikumate lahendustega esimesed.

Tule uuri lähemalt, kuidas koristusfirma SPS Grupp suhtub keskkonnasäästlikke koristusteenuste pakkumisse ning millised on nende töövõtted loodushoiu saavutamisel. Võta meiega ühendust.