Tööde teostus2023-05-24T15:03:09+03:00

Tööde teostus

Tööde teostus – kavandamine

Kavandamise – projekteerimise tegevus ostetakse vastavalt vajadusele sisse

Tööde teostus – ostmine

Toodete ja teenuste sisseostud tehakse Ostmise protseduuride järgi. Ostmise protseduuris on sätestatud ka hankijate hindamise ja valiku põhimõtted, mis kindlustab ostutoote või teenuse vastavuse ettevõttes seatud kriteeriumitele.

Tööde teostus – põhitegevuse ohje

Tööde teostus ja teenuste osutamist kirjeldab vastav protseduur. Tegevus toimub vastavalt tellimustele või lepingutele ja lähtub vastavatest standarditest, juhenditest, kliendi nõuetest ja muudest ehitustegevusele laienevatest nõuetest.
SPS Grupp OÜ hoolitseb kliendi omandi eest, kui see on ettevõtte ohje all või kui seda ettevõtte poolt kasutatakse. Omandi kahjustuste või kaotuse korral teavitab ettevõte klienti ning säilitab vastava tõendusdokumentatsiooni.
Jäätmekäitlus toimub vastavalt Keskkonnajuhtimise protseduurile.

Tööde teostus ja valmisolek hädaolukordadeks

SPS Grupp OÜ on määratlenud potentsiaalsed hädaolukorrad ja viimastega kaasnevad võimalikud tagajärjed; on analüüsinud hädaolukordade ennetamise ja leevendamise võimalusi ning välja töötanud tegevusjuhised vastavalt Keskkonnajuhtimise protseduurile.

Müük

Müügi tegevusi kirjeldab Müügiprotseduur, mis annab suunised hinnapakkumiste tegemiseks, tellimuste käsitlemiseks, lepingute sõlmimiseks ning kliendirahulolu seireks.
Müügitegevuse käigus selgitatakse välja kliendi soovid ja nõuded teenusele või tootele. Nõuded, mis ei ole sätestatud seadusaktide, standardite või muude nõuetega, fikseeritakse lepingutes või tellimustes.

Keskkonnaalaste ja muude nõuete kindlaksmääramine

SPS Grupp OÜ on määratlenud oma tegevust puudutavad keskkonna- ja muud nõuded ning teostab regulaarselt nende ülevaatust vastavalt Siseauditi protseduurile. Keskkonnaalaste seadusandlike nõuete loetelu on toodud Keskkonnaaspektide tabeli lõpus ja Dokumendiohje protseduuri lisas.

Küsige oma ettevõttele soodsamat koristuspakkumist

Teenindame ärikliente Tallinnas ja Harjumaal


    Sisesta kood: captcha