Lumekoristus2023-04-04T11:22:28+03:00

Lumekoristus

Lumekoristus

Lumelükkamine

Lumelükkamine talvistes oludes on väga oluline, et tagada liiklejate ohutus. Olgu tegemist parkimisplatsi või ettevõtte territooriumiga – hoolitseme selle eest, et need saaksid lumest puhtaks.

Lumelükkamiseks kasutame autosahkasid, kopplaadureid, traktoreid ja minilaadureid, sõltuvalt oludest ja töömahust. Samuti teostame vajadusel töid käsitsi, näiteks katustel.

Lumekoristus teie ettevõtte territooriumil. Puhastame katused, eemaldame jääpurikad ning teeme libedustõrjet. Küsi pakkumist - SPS Grupp
Lumekoristus teie ettevõtte territooriumil. Puhastame katused, eemaldame jääpurikad ning teeme libedustõrjet. Küsi pakkumist - SPS Grupp

Lumekoristus

Lisaks lumelükkamisele pakume lumekoristuse teenust. Kui lund on palju ja sahatamisel tekkinud vallid varjavad liiklejate vaadet ning seavad ohtu nende turvalisuse, siis viime lume ära. Lume äravedu on vajalik ka juhtudel, kui selle ladustamiseks pole ruumi või kui see võtab näiteks asjatult enda alla mitmed parkimiskohad.

Lumekoristuse käigus laadime kogunenud lume kallurveokitele ning transpordime ladustamisplatsidele.

Katuselt lume koristamine

Paksusega 50 cm märga lund 1m² katuse pinnal kaalub umbes 200 kg. Seega näiteks 100 m² suuruse, lamekatusega maja katusele tähendab see ca 20 tonni lisaraskust. Katuselt lumetõrje teostamata jätmine võib tekitada ehitisele lume sulades suuri kahjusid. Lisaks lumetõrjele majakatuselt on kohustus eemaldada ka jääpurikaid, tagamaks jalakäijate ohutuse.

Varakindlustuse raames ei hüvita kindlusfirma üldjuhul lumeraskusest tingitud katusekahjustusi. Vastavalt kehtestatud heakorra eeskirjadele on kinnistuomanikel kohustus puhastada lumest oma krundiga piirnevad kõnniteed ning teostada libeduse tõrjet.

Lumekoristus teie ettevõtte territooriumil. Puhastame katused, eemaldame jääpurikad ning teeme libedustõrjet. Küsi pakkumist - SPS Grupp
Lumekoristus teie ettevõtte territooriumil. Puhastame katused, eemaldame jääpurikad ning teeme libedustõrjet. Küsi pakkumist - SPS Grupp

Libedusetõrje

Libedusetõrje tähtsust talihoolduses on raske alahinnata. See aitab vähendada nii liiklusõnnetuste kui ka jalakäijate kukkumise ja vigastuste tekkimise ohtu. Teostame libedusetõrjet parklates ja ettevõtete territooriumitel, kus liigutakse jalgsi või sõidukiga.

Libedusetõrje vahendina kasutame soola, liiva ja graniitkillustikku.

Aitame ettevõtteid lumekoristusel Tallinnas ja Harjumaal.

TALVISED LUMEKORISTUSEGA SEOTUD TÖÖD ON:

  • Libedustõrje, kõnniteede liivatamine
  • Jääpurikate ja jää eemaldamine katuselt
  • Lume lükkamine katuselt
  • Lumekoristus, lume lükkamine hoovidest, parklatest
  • Kõnniteede puhastamine lumest
  • Lume äravedu
  • Lume ladustamine
  • Katuselt lume koristamine

Küsige oma ettevõttele soodsamat koristuspakkumist

Teenindame ärikliente Tallinnas ja Harjumaal


    Sisesta kood: captcha