Betoonitööd2024-05-22T15:24:13+03:00

Betoonitööd

Betoon on üks vastupidavamaid ja pikaealisemaid ehitusmaterjale, kuid ka betoonkonstruktsioonid vajavad aja jooksul hooldust ja remonti.

SPS Grupp on tunnustatud oma laiaulatuslike ehitus- ja remonttööde teenuste poolest, pakkudes professionaalseid ja usaldusväärseid lahendusi ka betoonitööde valdkonnas. Järgnevalt toome esile erinevad betoonitööde teenused, mida SPS Grupp pakub remonditöödeks, tagamaks teie hoonete ja rajatiste pikaajalise vastupidavuse ja ohutuse.

1. Betoonpõrandate remont

Betoonpõrandad võivad aja jooksul kuluda ja kahjustuda, eriti intensiivse kasutuse korral. SPS Grupp pakub:

 • Põrandate tasandamine ja viimistlemine: Ebatasaste ja kahjustatud betoonpõrandate tasandamine ja viimistlemine, et taastada nende esialgne seisukord.
 • Pragude ja aukude täitmine: Pragunenud ja aukudega põrandate parandamine spetsiaalsete täitematerjalide ja viimistlustehnikatega.
 • Kaitsekatete paigaldus: Kulunud põrandatele kaitsekatete, näiteks epoksükatete või polüuretaankatete paigaldamine, et suurendada nende vastupidavust ja pikendada eluiga.

2. Betoonist treppide ja rampide remont

Betoonist trepid ja rambid on tihti suurte koormuste all ja võivad seetõttu kahjustuda. SPS Grupp tegeleb:

 • Treppide taastamine: Kulunud ja pragunenud betoontreppide parandamine ja tugevdamine, et tagada nende ohutus ja funktsionaalsus.
 • Rampide remont: Rambide pragude ja kahjustuste parandamine, et tagada nende ohutu ja mugav kasutamine.

3. Vundamendi parandustööd

Vundament on iga hoone aluseks, mistõttu on oluline selle korrashoid. SPS Grupp pakub:

 • Vundamendi pragude täitmine: Vundamendi pragude ja kahjustuste parandamine spetsiaalsete betoonisegudega, et taastada selle struktuurne terviklikkus.
 • Vundamendi stabiliseerimine: Vajumise või muude probleemide korral vundamendi stabiliseerimine ja tugevdamine.

4. Betoonseinte ja -lagede parandamine

Betoonseinad ja -laed võivad aja jooksul kahjustuda, eriti kui need puutuvad kokku niiskuse või muude kahjulike teguritega. SPS Grupp pakub:

 • Pragude parandamine: Betoonseinte ja -lagede pragude täitmine ja tugevdamine, et vältida edasisi kahjustusi ja tagada struktuurne terviklikkus.
 • Niiskuskahjustuste remont: Niiskuskahjustuste kõrvaldamine, sealhulgas kahjustatud betooni eemaldamine ja uue betoonikihi paigaldamine.

5. Betoonpiirete ja -aedade taastamine

Betoonpiirded ja -aiad võivad aja jooksul kaotada oma esteetilise välimuse ja struktuurse tugevuse. SPS Grupp tegeleb:

 • Piirete taastamine: Kulunud ja kahjustatud betoonpiirete taastamine, sealhulgas pragude täitmine ja pinnaviimistlus.
 • Dekoratiivsete elementide taastamine: Dekoratiivsete betoonelementide, nagu aiad ja skulptuurid, taastamine ja viimistlemine, et säilitada nende esteetiline väärtus.

6. Betoonteede ja -platvormide remont

Betoonteed ja -platvormid on sageli suure koormuse all ja võivad seetõttu kuluda ja kahjustuda. SPS Grupp pakub:

 • Teede pragude ja aukude parandamine: Betoonteede pragude ja aukude täitmine ning pinnaviimistlus, et tagada nende ohutu ja sujuv kasutamine.
 • Platvormide taastamine: Betoonplatvormide, näiteks parkimisplatside ja kõnniteede taastamine, et tagada nende vastupidavus ja esteetiline välimus.

SPS Grupp pakub terviklikku lahendust kõigile betoonitöödega seotud remondivajadustele, alates betoonpõrandate ja -treppide remondist kuni vundamentide, seinte ja teede parandamiseni.

Meie teenuste kõrge kvaliteet ja professionaalne teostus tagavad, et teie hooned ja rajatised on turvalised, vastupidavad ja esteetiliselt meeldivad. Olenemata remondi keerukusest või ulatusest, SPS Grupp suudab pakkuda parimaid lahendusi, et tagada teie rahulolu ja hoonete pikaealisus.

Küsige oma ettevõttele soodsat betoonitööde pakkumist

Teenindame ärikliente Tallinnas ja Harjumaal


  Sisesta kood: captcha