Ressursijuhtimine2023-05-24T15:01:49+03:00

Ressursijuhtimine

Ressursijuhtimine on klientide vajaduste rahuldamiseks väljatöötatud süsteem

  • teenustete kvaliteetseks osutamiseks ja kliendi rahulolu saavutamiseks
  • töötajate teadlikkuse tõstmiseks
  • kvaliteedi- ja keskonnajuhtimissüsteemi juurutamiseks ja mõjususe suurendamiseks.

Inimressurss

Juhtkond otsustab kooskõlas kehtiva seadusandlusega, milline kvalifikatsioon, pädevus, koolitus ja kogemus on nõutav erinevate tööülesannete täitmisel ja analüüsib, milline on personali koolitusvajadus. Personalijuhtimisega tegelevad ettevõttes tegevjuht ja raamatupidaja, kes vastutab ka personalijuhtimise alaste dokumentide eest.
SPS Grupp OÜ töötajaid teavitatakse ettevõtte kvaliteedi- ja keskonnajuhtimissüsteemi eesmärkidest ja nõuetest ning igale uuele töötajale tagatakse võimalus tutvuda ettevõtte käsiraamatuga.
Koolituse tunnistused, sertifikaadid jms säilitatakse vastavalt Personalijuhtimise ja Dokumentide ohje protseduuridele. Enne alltöövõttu kontrollitakse alltöövõtjate pädevust vastavalt Ostmise protseduurile.

Infrastruktuur ja töökeskkond

Ettevõtte infrastruktuuri moodustavad kontoriruumid, riist- ja tarkvara, transpordivahendid ja seadmed.
SPS Grupp OÜ juhtkond tagab vastavalt Infrastruktuuri halduse protseduurile oma tegevuseks vajaliku toimiva infrastruktuuri, mis võimaldab teostada, valmistada ja tarnida nõuetele vastavaid (s.h. kvaliteet ja ohutus) tooteid (ja teenuseid).

Töökeskkonnaalane tegevus on reglementeeritud Eesti Vabariigi vastavate seaduste, valitsuse määruste, normatiivaktide, eeskirjade ja lepingutega.
Eesmärgiks on töökeskkonnas tekkida võivate ohtlike ja kahjulike mõjurite vältimine ning töötaja töövõime tagamine ohtude väljaselgitamise ja riskide hindamise ja nende minimeerimise meetmete abil.

Küsige oma ettevõttele soodsamat koristuspakkumist

Teenindame ärikliente Tallinnas ja Harjumaal


    Sisesta kood: captcha