Ise koristada pole enam moes – Äripäev

Ettevõtjate seas järjest enam leviv soov oma büroo- ja teeninduspindade korras hoidmiseks puhastusteenus sisse osta, mitte koristajaid palgal hoida, on vesi puhastusteenuste pakkujate veskile.

“Ise koristada pole enam moes, minnakse teenuse sisse ostmisele üle,” kinnitas Äripäeva kinnisvarahalduse ja -hoolduse TOPi võitnud SPS Grupp OÜ juhataja Silver Bakhoff. Temaga nõustus ka puhastusteenuseid pakkuva SOL Eesti OÜ juht Allan Ronimois, kelle sõnul on teenuse sisseostmine üldine trend. “Selleks, et ise koristada, tuleb inimene tööle võtta, ta välja õpetada, lisaks tuleb arvestada asendaja leidmisega, kui ta peaks haigeks jääma,” loetles Ronimois põhjuseid, miks teenuse sisseostmine on ettevõtte jaoks mugavam lahendus.

Käibed kasvavad. Kuna tööpõld pisitasa kasvab, kosus mullu kõigi TOPis esindatud 70 ettevõtte käive ning pooled neist kasvatasid ka kasumit.

TOPi võitja, puhastusteenuseid pakkuv SPS Grupp kasvatas 2013. aastal käivet 1,37 korda ning ka ärikasum suurenes tunamulluselt 97 000 eurolt 190 000 euroni.

Bakhoff sõnas heade majandustulemuste põhjuseid kommenteerides, et esiteks on nad võtnud eesmärgiks olemasolevate klientide hoidmise ning selleks tuleb pakkuda kvaliteetset teenust.

Teine eesmärk on müük – leida uusi kliente, sealhulgas suuri. “Täna oleme jõudnud sinnani, et saame suurte klientidega läbirääkimisi pidada – viis aastat tagasi poleks me laua taha pääsenud. Kui juba mõned suurkliendid n-ö portfellis olemas, muudab see meid ka teiste sama mastaapi ettevõtete jaoks usaldusväärseks. Usaldus on see, mis müüb ning info heast teenusest levib,” kirjeldas Bakhoff. Nii ongi ette tulnud, et kliendi soovitus on SPS Grupile toonud uusi kundesid. Hoolimata sellest, et ettevõtte hinnatase on pisut üle keskmise.

“Need, kes pakuvad töötajale 2,13 eurot tunnist (riiklik alampalk – toim) palka, ei ole jätkusuutlikud. Kui koristaja saab väikest palka, läheb asi käest ära. Madala palgaga ei suudeta tagada, et koristaja iga kahe nädala tagant ei vahetuks. Kuid kliendid tahavad stabiilsust, eriti oluline on see ettevõtetes, kus on konfidentsiaalsusnõuded, näiteks advokaadibürood,” kirjeldas Bakhoff ja kinnitas, et neil on kaadrivoolavus väike.

Riigihange toob põhilise leiva. TOPi ettevõtete seas kõige rohkem kasumit kasvatanud Kinnisvarateenindus OÜ juhatuse liige Ivar Bank nimetas 2013. aastat ettevõtte jaoks stabiliseerumise aastaks nii finantsilises kui ka organisatsioonilises mõttes. Tema sõnul tegeleti ettevõttes protsesside efektiivsemaks muutmisega ning samuti vaadati üle koosseisud ja koolitati töötajaid.

Erinevalt SPS Grupist, kes riigihangetel peaaegu ei osale, on Kinnisvarateeninduse põhiline leib just riigihanked, kust tuleb kolmveerand käibest. “Meie suurimad kliendid on näiteks Riigi Kinnisvara AS, Tallinna Lennujaam, Kaitsevägi, Eesti Energia. Teenindame Stenbocki majast Koidula piiri tollipunktini, nii et pole valdkonda, mida me ei teenindaks,” tutvustas Bank ettevõtte tegevust. Kinnisvarateenindus OÜ käibest moodustavad 70% heakorratööd, 20% tehnohooldus ning kümmekond protsenti haldusteenus.

Turgu jaotatakse ümber. Banki sõnul on kinnisvara korrashoiu valdkonnas konkurents tugev. “Täna uusi hallatavaid pindu massiliselt juurde ei tule, seega turg ei kasva. Järelikult toimub ümberjaotumine ning kliendid teevad otsused sageli just hinna põhjal,” nentis ta.

Turuolukorrast rääkides mainis SOL Eesti OÜ juhataja Allan Ronimois, et natuke küll uusi büroopindu juurde ehitatakse, kuid mahud pole kaugeltki sellised nagu buumiajal. “Eks toimub turu ümberjagamine ning tööd annavad ka need ettevõtted, kes enne ise koristasid ja on otsustanud nüüd hakata teenust sisse ostma,” kirjeldas ta.

  • Puhastusteenuste hind tõuseb

Puhastusteenuste hinnad tõenäoliselt järgmisel aastal kallinevad, sest  1. jaanuarist tõuseb miinimumpalk. Kinnisvarahalduse ja tehnohoolduse hindu tööjõukulu kasv esialgu mõjutada ei pruugi.

Kinnisvarateenindus OÜ juhatuse liige Ivar Bank nentis, et kinnisvara korrashoiu valdkond on tööjõu hinnast suures sõltuvuses. “Kui jagame korrashoiu valdkonna n-ö juppideks, siis koosneb see kinnisvara haldusest, tehnohooldusest ja heakorratöödest. Viimase puhul moodustab tööjõukulu 60% teenuse hinnast ja kinnisvarahalduses 75%. Tehnohoolduse hinnast moodustab tööjõukulu  osakaal umbes kolmandiku,”  kirjeldas Bank.

Mõjutab miinimumpalga tõus. Banki hinnangul tõstab järgmisel aastal heakorrateenuste hinda miinimumpalga kasv.  Nimelt tõuseb miinimumpalk 1. jaanuarist  praeguselt 350 eurolt (2,13 eurot tund) 390 euroni (2,34 eurot tund). “Üle miinimumpalga selles valdkonnas üldiselt ei maksta, võibolla vaid eripuhastustustööde puhul,” nentis Bank ja lisas, et väga hinnatundlik on kogu valdkond olnud juba kaua. Riigihangetel loeb odavaim hind ning eks erasektori kliendidki vaata hinda tähelepanelikult.

Hinnasõda kestab. “Hinnasõda on küll, eriti riigihangetel,” tunnistas ka SPS Grupp OÜ tegevjuht Silver Bakhoff. “Mõnikord mõistatan, kuidas on võimalik sellise hinnaga teenust pakkuda. Me riigihangetel praktiliselt ei osale, sest see on ajaraiskamine. Ettevõttele peab ka kasumiosa jääma. Nii ongi meie hinnad pisut üle turu keskmise, kuid suudame klientidele selle ära põhjendada,” kinnitas Bakhoff, kelle sõnul maksab SPS Grupp oma töötajatele miinimumist suuremat palka. “2,13 euroga tunnist korralikku inimest tööle ei leia,” rõhutas ta.

Bakhoff prognoosis, et puhastusteenuste hind tõuseb kõvasti. “Siin on mitu põhjust. Esiteks tõuseb alampalk. Teiseks jääb üha vähemaks inimesi, kes koristada tahavad. Viis aastat tagasi oli töötajaid lihtsam leida. Nüüd aga liiguvad vanemad inimesed tööjõuturult välja ning noored tahavad suuremat palka,” kirjeldas Bakhoff. Tema hinnangul tuleb hinnatõus suurem kui 10%, jäädes pigem 20% kanti.

Tehnohooldajaid ostetakse üle. SOL Eesti OÜ juht Allan Ronimois nentis hinnasurve olemasolu. Kui suur  hinnatõus võiks tulla, Ronimois numbrites ei öelnud, mainides, et iga objekt on erinev ja nii on erinev ka hinnakujundus. “Tehnohoolduse hindu mõjutab alampalga tõus vähem, sest palgad on kõrgemad. Kuna häid tehnohoolduse mehi pole palju, siis on ka üleostmisi,” kirjeldas Ronimois.

Siiski ei usu kõik puhastusteenuste pakkujad hinnatõusu. 2013. aastal käivet kolmekordistanud väikese puhastusettevõtte Tradefest juhataja Galina Skvortsova leidis, et valdkonnas on konkurents suur ja seetõttu võivad hinnad muutuda teenusepakkujale mittesoodsas suunas.

  • Ukraina kriis võib mõjutada

Silver Bakhoffi hinnangul avaldab Venemaa-Ukraina konflikt kaudselt mõju ka kinnisvara halduse ja hoolduse sektorile. “Eks nende ettevõtete käive ja kasum vähenevad, kes Venemaale müüsid ning nii võib see mõjutada ka meid kui puhastusteenuse pakkujaid,” nentis Bakhoff. Tema hinnangul on koristus esimene koht, kus hakatakse raskuste tekkides kokku hoidma. “Küllap kutsutaks meid välja, et uurida, kas oleks võimalik kuidagi teenust odavamalt saada,” arvas Bakhoff ja lisas samas, et veel pole nende poole sellisel teemal pöördutud.

Ivar Bank leidis samuti, et esialgu ei tohiks Vene-Ukraina kriis nende äri mõjutada, kuid kui majandusel hakkab halvasti minema, siis mõjutab see paratamatult kõiki. “Kogu aeg peab valvel olema, loorberitele ei tohi puhkama jääda,” mainis Bank.

 

Võitja

  • SPS Grupp OÜ

Asutatud: 2007
Omanikud: Silver Bakhoff ja Janar Pops
Tegevjuht: Silver Bakhoff
Käive 2013. a: 952 473 eurot, kasvas aastaga 36,7%. Käibe TOPis sellega 24. ja käibe kasvu TOPis 7. kohal
ÄriKasum 2013. a: 189 655 eurot, aastaga peaaegu kahekordistus. Kasumi TOPis sellega 9. ja kasumi kasvu TOPis 3. kohal.
Töötajaid 2013. a: 6, palgakulu kokku 74 397 eurot