Kvaliteedi-ja keskkonnapoliitika

Home/SPS Grupp/SPS Grupi meetodid/Kvaliteedi-ja keskkonnapoliitika

Kvaliteedi-ja keskkonnapoliitika

Oma tegevuses lähtume heast tavast, standarditest ja tegutseme vastavuses asjakohaste keskkonnaõigus- ja administratiivaktide ning muude nõuetega.

SPS Grupp OÜ soovib olla kliendikeskne, tõhustada ettevõtte siseprotsesse, vähendada oma tegevusest tulenevaid negatiivseid keskkonnamõjusid ning pidevalt täiustada ja parendada oma juhtimissüsteemi.

Küsi pakkumist
Saada e-mail
Helista

Nende põhimõtete elluviimiseks SPS Grupp OÜ:

 • pakub klientidele professionaalset, kiiret, projektikohast ja tähtaegset toodet ja teenust, kasutades selleks kaasaegseid ja kvaliteetseid seadmeid ja materjale
 • analüüsib ja parendab oma tegevust, tuginedes klientide tagasisidele ning koostöös kliendiga leiab optimaalsed lahendused
 • kasutab usaldusväärseid alltöövõtjaid ja hankijaid
 • tõstab töötajate koolitusega nende kvalifikatsiooni ja keskkonnateadlikkust, teavitab kõiki töötajaid ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnapoliitikast ning -eesmärkidest
  kasutab säästlikult loodusressursse
 • keskkonna saastamise vältimiseks minimiseerib tootmisega kaasnevaid kahjulikke keskkonnamõjusid, pöörates tähelepanu jäätmete tekke vahendamisele ning turvalise jäätmekäitluse korraldamisele
 • kasutab majanduslike võimaluste piires ettevõtte tegevusest põhjustatud negatiivseid keskkonnamõjusid vähendavaid või leevendavaid tehnoloogiaid
 • on loonud keskkonna- ja inimsõbraliku töökeskkonna, kus arvestatakse töötajate vajaduste ja soovidega. Ettepanekute tegemise õigus töötingimuste ja töökeskkonna parendamiseks on igal töötajal.

Ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika elluviijateks on kõik ettevõtte töötajad ning poliitika järgimist hinnatakse perioodiliselt siseauditite ja juhtkonnapoolsete ülevaatuste käigus

Küsi hinnapakkumist

  Ettevõte ja asukoht

  Kontaktisik

  Telefon

  E-mail

  Soovi kirjeldus

  Go to Top