SPS Grupp

Lisame väärtust

SPS Grupp aitab muuta teie tegevuse efektiivsemaks ja jätkusuutlikumaks. Teeme seda tuginedes pikaajalisele kogemusele, kliendikesksele lähenemisele ja fookusega uuendustele.

SPS Grupp OÜ on 2006. aastal alguse saanud kinnisvara hooldus ja -puhastusteenuseid pakkuv ettevõte.
SPS Grupp OÜ pakub täielikku koristusteenuste paketti: hoolduskoristus, valvekoristus, eripuhastustööd, ehitus- ja remondijärgne koristus, välisterritooriumite koristus.
Koostöös partneritega pakub ettevõte porivaipade vahetust, prügi vedu ja lumetõrje teenust. Ettevõtte eesmärgiks on kõrge kvaliteediga, kliendisõbralik ja paindlik puhastusteenuste osutamine konkurentsivõimelise hinnaga.

Kõrged standardid

SPS Grupp OÜ-l on teenuste kvaliteetseks osutamiseks vajalik kogemus, ressursid ja tahe. Võrreldes teiste kinnisvarahoolduse teenuseid pakkuvate etevõtetega on meie eelisteks:

Teenuse kvaliteedijuhtimise olemasolu;
Sissetöötatud usaldusväärne hooldustööde kuluarvestus;
Hooldustööde pakkumise aluseks olevad  tüüpkalkulatsioonid (iga tööliigi kohta näiteks eur/m2 või eur/h);
Operatiivsus;
Ühtne vormiriietus;
Alati korras ning puhtad autod SPS Grupp värvide ja logoga;
Kliendisõbralikud hinnad;
Teenuste osutamine kliendi soovidest lähtuvalt;
Lähtume Eesti Standardikeskuse 2011.a. poolt välja antud Standard EVS 914 (Põhjamaade standardi INSTA 800:20120) normitiividest;
Omame ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaate

Pidev uuenemine

Meie eesmärgiks on hoida oma tehnilised vahendid parimas konditsioonis ja uuendada neid regulaarselt. Nii õnnestub meil hoida teenuste kvaliteet alati parimas vormis.

partners2

Küsi hinnapakkumist

    Kontaktisik

    Telefon

    E-mail

    Soovi kirjeldus

    Go to Top